Structure

DEP Committee and Subcommittees (2022-2023)

Appointment Name
    Chairperson
 Mr. Ryan Yat Ming CHEUNG
    Secretary  Ms. Felice Yin Ting WONG
    Treasurer  Ms. Vivian Chi Yan LAI
    Committee Members  Dr. Sau Yin LAU
   Dr. Wilbert LAW
   Ms. Diane Ting Yan LO
   Ms. Win Gee TAM

Sub-committees

Membership Committee

    Convener
 Ms. Jenny Tsui Yan KONG
    Vice-convener  Dr. Sau Yin LAU
    Members  Ms. Elmo Lok Yan CHAN
   Mr. Vergo Kwong Yin CHENG
   Mr. Wilson Shun Yin MOK
   Ms. Odilia Hei Tung KAN
   Ms. Michelle Nga Ki KONG
   Mr. Denis Hong Wang KWAN
   Dr. Wilbert LAW
   Ms. Gigi Ngai Tsit LIU
   Mr. Harrison Long Tin SIT
   Dr. Gary Yu Hin LAM
   Dr. Bernard Pak Ho WONG
   Dr. Terry Tin Yau WONG

Public Relations Committee

    Convener
 Mr. Alfred Yat Laam LAU
    Vice-convener  Ms. Caitlyn Ka Yan CHAN
    Members   Mr. Vergo Kwong Yin CHENG
   Ms. Joie Tsit Ue HO
   Ms. Vivian Chi Yan LAI
   Ms. Mandy Wan Yin LAI
   Mr. Lok Him PANG
   Mr. Michael Ronald SU
   Mrs. Helen Siu Yin YU-KU

Communications and Publication Committee

    Convener
 Ms. Yuen Pui TAM
    Vice-convener
 Ms. Zoe Huen Yin WONG
    Members  Ms. Vivian Pui Yi LAU
   Ms. Diane Ting Yan LO
   Ms. Mia Lai Wa TAM
   Ms. Connie Kwok Yee TSANG
   Ms. Angela Man Kin WONG
   Mr. Danny Yu Kwan WONG

Continuing Education Committee

    Convener
 Ms. Vania Fai Ling HO
    Vice-convener  Ms. Jacqueline IP
    Members   Dr. Winnie Wai Lan CHAN
   Dr. Wilbert LAW
   Dr. Peter Man Kee SHEA
   Dr. Kathy Kar Man SHUM
   Ms. Connie Kwok Yee TSANG
   Mr. Calvin Chun Ho WONG
   Dr. Jia-Qi XU